miercuri, 7 ianuarie 2015

PUIUL DIN BAGDAD-ISLAMUL PE SCURTŞi ca o mare ironie a vieţii dar şi ca un simbol al destructurării pe care o trăieşte azi, lumea Islamului, din nefericire, ISIS a lansat pe contul său de Twitter anunţul că Statul Islamic şi-a pierdut cel mai tânăr luptător al său. Internetul este plin de fotografia "Puiului de Baghdad” -Abu Ubaidah tânărul de doar 10 ani care a murit cu arma în mână şi care a luptat împreună cu tatăl său pentru cauza Statului Islamic
SURSA FOTO:Cei doi au murit în luna octombrie în urma atacurilor aeriene americane . Copilul Abu Ubaidah, un puşti de 10 ani care avea dreptul la joacă şi la inocenţă a fost sacrificat în numele unei cauze despre care cu siguranţă  nici nu ştia prea multe.

AL ISLAM DIN WA DAULA-ISLAMUL ESTE RELIGIE ŞI STAT  reprezintă chintesenţa programului politic al fundamentaliştilor islamici, noua ideologie a Islamului modern, prin care se susţine instalarea unui stat teocratic islamic care să lupte împotriva statului democratic văzut ca purtător al tuturor păcatelor sistemului politic occidental. 
                    Dar pentru a înţelege cum s-a ajuns aici trebuie să ne întoarcem cu foarte puţin timp în urmă, în istorie, adică în anul 605 d.H. când armatele iraniene pătrund până sub zidurile Constantinopolului şi aduc Imperiul Bizantin în pragul colapsului. În 619 d.H., ofensiva persană cucerise Anatolia Centrală, Siria, Palestina, Egiptul, întregul Orient Apropiat era sub dominaţia persană. Bizanţul îşi găseşte resursele interne şi porneşte la rându-i marea luptă împotriva persanilor, căci timp de 8 ani, rând pe rând ca într-un joc al paşilor furaţi, cele două tabere, cea persană şi cea bizantină erau când învinse, când învingătoare.
În acest răstimp, într-un colţ de lume care era la aceea vreme fără mare importanţă, în Peninsula Arabiei se petreceau evenimente care aveau să marcheze lumea. În orăşelul sărac  din vestul Arabiei, la Mecca  un bărbat cu un statut social modest declară că el este noul Profet a lui Dumnezeu.
                 Era în anul 610 d-H., când MUHAMMAD RASULU(A)LLAHI-TRIMISUL LUI DUMNEZEU, primeşte vizita îngerului Gabriel care îi porunceşte : « IQRA-RECITĂ » Muhhamad va transmite oamenilor revelaţiile pe care le primeşte de la Allah, ele fiind transcrise de câtre supuşii săi,  pe parcursul celor două perioade, cea meccană şi apoi cea medineză în cartea de căpătâi a islamului : CORANUL. Qur`an derivă din cuvântul qara`a care înseamnă a recita, a predica, iar mai târziu va fi folosită cu semnificaţia de culegere de revelaţii sub formă scrisă. AN-NABIYY-PROFETUL este cel care pecetlueşte Profeţia, ultimul profet a lui Dumnezeu, chemat să avertizeze asupra judecăţii de Apoi. Islamul înseamnă nu doar credinţa monoteistă care are la bază CORANUL şi pe  PROFETUL MUHAMMAD ci şi civilizaţia cu cadrul social şi legislativ, cu structuri politice specific, cu tradiţii şi cutume sociale şi morale, care se revendică din religie. Islamul are la bază cuvântul arab ASLAMA care înseamnă a se supune, a se încredinţa, a se dărui. Primii adepţi ai lui Muhammad sunt Khadija, soţia sa, Ali, vărul său, Zayd, fiul adoptiv , Abu Bakr şi Omar, în general oameni simpli care se regăsesc în mesajul lui Muhhamad, acela de egalitate şi devotament. Sigur că indiferent de epocă, orice mişcare nouă, care ar putea destabiliza ordinea instaurată nu este văzută cu ochi buni. Aşa se petrce şi în acest caz, marile familii din Mecca începând să se teamă de puterea lui Muhammad, fac presiuni asupra sa şi a adepţilor săi. Muhammad se vede nevoit să părăsească Mecca, negociază cu triburile de nomazi de lângă localitate care vor renunţa la adoraţia idolilor şi vor trece la credinţa lui Muhammad. Astfel că pe 22 septembrie 622 d.H. Muhammad se refugiază în Yathrib, moment numit HEGIRA, adică expatrierea şi reperezintă începutul erei musulmane. Yathrib devine  MADINATU N-NABIYY–ORAŞUL PROFETULUI, adică  MEDINA.

 Aici Muhammad organizează societatea conform noii religii, precum şi relaţiile cu evreii şi creştinii. În 630 d.H. Muhammad intră triumfător în Mecca, fără ca cineva să I se împotrivească. La Kaaba pune să fie distruşi idoli şi proclamă o nouă eră. Kaaba devine locul pentru HAJJ, pelerinajul pe care orice musulman are obligaţia să îl realizeze cel puţin o data în viaţă. Muhammad este cel care oferă modelul pelerinajului şi tot el preia tradiţia  sanctuarului  de la Mecca şi o leagă de legenda lui Abraham, văzut ca întemeietorul monoteismul, Kaaba fiind pentru Muhammad “casa lui Dumnezeu”. Puterea lui Muhammad se dezvoltă în Arabia, prin forţa armelor dar şi prin supunerea de bunăvoie a triburilor de beduini. Începând cu 643 d.H., pe teritorul Palestinei, Siriei şi Mesopotamiei s-au revărsat râuri de nomazi arabi, care profitând de slăbiciunea celor două imperii, Bizantin şi Iranian supun totul în calea lor. Dacă Imperiul Bizantin se mai tine pe picioare în Anatolia Centrală, în schimb Imperiul Iranian dispare cu totul. Pe 8 iunie 632 Profetul Muhammad moare iar UMMA musulmană, adică întreaga comunitate creată de el este lipsită de liderul charismatic, cel care să îi traseze viitorul. Abia acum avea să se vadă dacă întreaga construcţie a lui Muhammad va merge mai departe. Rege, conducător sau şef de trib, greu de explicat pentru prima fază a sa, în consstrucţia politică apare titulatura de KHALIFAT RASUL ALLAH-Succesor al Apostolului lui Dumnezeu. Ceea ce se traduce prin CALIF, conducătorul pe care umma musulmană îl găseşte pentru a îndeplini funcţiile şi îndatoririle religioase cerute. Ceea ce urmează din acest moment în istoria Islamului este definitoriu. Pentru că de aici pleacă scindarea în Islam, ceea ce va concretiza mişcarea religioasă islamică.